شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی

09 سپتامبر 2018
بدون نظر
شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی

شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی سال 99 – 1400 اعلام شد. آیین نامه تطبیق واحد یا معادل سازی دانشگاه های غیرانتفاعی به صورت مشترک و یکسان انجا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید