مصاحبه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

12 اکتبر 2020
بدون نظر
مصاحبه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

باتوجه به شیوع کرونا در کشور انجام مصاحبه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به صورت غیر حضوری ( آنلاین ) صورت خواهد گرفت. در این مقاله به به شرایط شر...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید