شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان چیست؟

17 مارس 2020
بدون نظر
تعداد پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 99

شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان موضوع مقاله پیش روست. در سال ۱۳۹۰ وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت تا مراکز تربیت معلم را تجمیع کند و دانشگاهی با نام دان...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید