لیست رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۹۹

21 ژانویه 2019
12 نظر
لیست رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

لیست رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان که در گذشته تحت عنوان مراکز تربیت معلم نام داشت، (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) در این مقاله مورد برر...


ادامه مطلب

زمان ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 98

22 دسامبر 2018
بدون نظر
زمان ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 97

در این مقاله تاریخ و زمان دقیق ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان که در گذشته تحت عنوان مراکز تربیت م...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید