مشکلات و خطاهای سامانه سناد – آدرس های جدید سامانه دانش آموزی

01 سپتامبر 2020
بدون نظر
مشکلات و خطاهای سامانه سناد - آدرس های جدید سامانه دانش آموزی snd.medu.ir

سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزی یا به اختصار،سامانه سناد از تابستان سال 1390 راه اندازی شده است که تمامی اطلاعات دانش آموزان ثبت نامی وزارت آمو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید