ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

16 دسامبر 2020
24 نظر
ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

ضمن خدمت فرهنگیان به مجموعه فعالیت هایی که در طول خدمت 30 ساله در راستای بروز رسانی سطح اطلاعات و افزایش مهارت تدریس، استفاده از تجهیزات جدید کمک آموز...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید