شرایط استخدام خواهران در سپاه 99 – 1400

22 می 2019
131 نظر
شرایط استخدام خواهران در سپاه 99 - 1400

در این صفحه از شرایط استخدام خواهران در سپاه 99 – 1400 مطلع می شوید. برای اطلاع از استخدام با دیپلم در سپاه برای بانوان، زمان استخدام خواهران در...


ادامه مطلب

شرایط استخدام سپاه پاسداران 99 – 1400

19 فوریه 2019
428 نظر
شرایط استخدام در سپاه پاسداران

شرایط استخدام سپاه پاسداران ، از طریق این مقاله به اطلاع متقاضیان استخدام و اشتغال در سپاه پاسداران می رسد. افراد واجد شرایط می توانند جهت استخدام در ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید