مشکلات سامانه سجاد

03 سپتامبر 2020
بدون نظر
مشکلات سامانه سجاد

سامانه سجاد یک سامانه برای ارائه خدمات تحصیلی به دانشجویان می باشد. این سامانه مانند دیگر سامانه ها ممکن است در قسمت های مختلف با خطا مواجه شود این خط...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید