زمان و شرایط ثبت نام جشنواره خوارزمی 97 – 98

21 ژانویه 2019
بدون نظر
شرایط ثبت نام جشنواره خوارزمی

زمان ثبت نام جشنواره خوارزمی و ارسال طرح به دبیرخانه از فروردین ماه 98 تا تیرماه 98 است. در این صفحه از شرایط ثبت نام جشنواره خوارزمی 97 – 98 ، ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید