سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی | navid.vums.ac.ir

10 اکتبر 2020
بدون نظر
سامانه نوید

سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس navid.vums.ac.ir می باشد. این سامانه به منظور تعامل بیشتر بین اساتید و دانشجویان راه اندازی شده است. یکی ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید