تمدید مهلت ثبت نقل و انتقال رشته های علوم پزشکی 98 – 99

02 اکتبر 2019
بدون نظر
سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه‏‌ علوم پزشکی برای نیمسال دوم 98 - 99

در این مقاله از زمان تمدید مهلت ثبت نقل و انتقال رشته های علوم پزشکی سال 98 – 99 مطلع میشوید. تمدید مهلت ثبت درخواست متقاضیان نقل و انتقال رشته ...


ادامه مطلب

سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

05 می 2019
بدون نظر
سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی از 98/02/15 برای نیمسال اول 98-99 فعال شد. این صفحه راهنمای این سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی است....


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید