زمان نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر 98 – 99

06 می 2019
بدون نظر
زمان ثبت نام دانشگاه فرهنگیان سنندج

زمان نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر از 98/06/25 آغاز خواهد شد. برای درخواست با توجه به آئین نامه از طریق سامانه و سایت نقل و انتقال دانشجویان...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید