زمان ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان 98-99

21 ژانویه 2019
بدون نظر
ثبت نام نقل وا نتقالات فرهنگیان

ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان از 97/11/29  آغاز شد. مهلت نقل و انتقالات تا 98/02/06 تمدید شد. دستورالعمل نقل و انتقالات سال تحصیلی 99 – 98 فره...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید