انتقال و میهمانی دانشگاه های علوم پزشکی

03 نوامبر 2018
بدون نظر

یکی از درخواست های همیشگی دانشجویان درخواست انتقال و میهمانی در دانشگاه و شهر دیگری غیر از دانشگاه محل تحصیل خود می باشد. در این مطلب به شرح شرایط لاز...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید