زمان ثبت نقل و انتقالات دانشگاه آزاد 98

21 دسامبر 2018
بدون نظر

زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد سال 98 از 18 شهریور ماه 98 است. مطابق شرایط شرایط عمومی و تعهدات دانشجویان، زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید