زمان مصاحبه علمی آزمون جذب اختصاصی قضاوت 98

19 ژوئن 2019
بدون نظر
زمان دریافت کارت آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء ویژه دانشگاهیان

در این صفحه از زمان مصاحبه علمی آزمون جذب اختصاصی قضاوت 98 مطلع می شوید. داوطلبان با اطلاع از زمان مصاحبه علمی با استفاده از تجارت مصاحبه عملی ، خود ر...


ادامه مطلب

مصاحبه آزمون تصدی منصب قضا 98

20 فوریه 2019
بدون نظر
زمان دریافت کارت آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء ویژه دانشگاهیان

مدارک مصاحبه آزمون تصدی منصب قضا یا آزمون قضاوت را به اطلاع داوطلبان می رسانیم، زمان مصاحبه آزمون تصدی منصب قضا و مصاحبه علمی‌شفاهی پذیرفته‌شدگان در ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید