شرایط ثبت نام آزمون استخدامی کارشناس رسمی دادگستری 99

16 فوریه 2020
بدون نظر
ثبت نام آزمون کارشناس دادگستری

آزمون استخدامی کارشناس رسمی دادگستری هر سال و به منظور تامین کارشناسان مورد نیاز دادگستری استان ها در  نقاط کشور برگزار می گردد.مسئولیت اجرایی این آزم...


ادامه مطلب

زمان جدید برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

02 نوامبر 2019
بدون نظر
دانلود دفترچه زمان جدید برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری 98

زمان جدید برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 98 – 99 اعلام شد. در این مقاله از خبر جدید زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری به اطل...


ادامه مطلب

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری 98

24 سپتامبر 2019
بدون نظر
دانلود دفترچه زمان جدید برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری 98

در این مقاله از زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری 98 و زمان برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری مطلع می شوید. همچنین نحوه ثبت نام آزمون کارشناس...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید