ثبت نام فراگیران مدارس غیر دولتی

21 دسامبر 2018
2 نظر

کادر اداری و آموزشی تمامی مدارس غیر دولتی یا غیر انتفاعی می توانند برای حضور یافتن در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان، پس از ثبت نام اولیه در سایت Ltms.med...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید