زمان ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد علوم پزشکی 98

02 اکتبر 2019
بدون نظر
سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه‏‌ علوم پزشکی برای نیمسال دوم 98 - 99

در این مقاله از زمان ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد علوم پزشکی 98 مطلع می شوید. زمان ثبت نام و انتخاب رشته تکیمل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم پزشک...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید