زمان حذف و اضافه پیام نور 97-98

02 اکتبر 2018
بدون نظر
زمان حذف و اضافه پیام نور

زمان حذف و اضافه پیام نور 97-98 اعلام شد، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور حذف و اضافه ی نیمسال اول 97-98 در نیمه دوم مهر ماه خواهد بود. دانشجویانی...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید