اعتبار مدرک و شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 97

29 دسامبر 2018
بدون نظر

یکی از مسائلی که ذهن داوطلبان را مشغول نموده این است که آیا ارزش مدرک بدون کنکور و با کنکور غیر انتفاعی یکسان می باشد؟ و اینکه شرایط ثبت نام بدون کنکو...


ادامه مطلب

شرایط ثبت نام در دانشگاه غیر انتفاعی 97

30 اکتبر 2018
بدون نظر

دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی از طریق کنکور و بدون کنکور (شرط معدل) اقدام که پذیرش دانشجو می نمایند. شرایط ثبت نام در دانشگاه غیر انتفاعی در مقاطع ک...


ادامه مطلب

شرایط ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه غیر انتفاعی 97

30 اکتبر 2018
بدون نظر

دانشگاه های غیر انتفاعی یا موسسات غیر انتفاعی، یکی از پر متقاضی ترین راه های تحصیل در کشور می باشند. بر مبنای شرایط ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه غیر ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید