رشته های دانشگاه افسری علوم انتظامی امین 98 – 99

21 جولای 2019
بدون نظر
دانشگاه علوم انتظامی امین

 رشته های دانشگاه افسری علوم انتظامی امین 98 – 99 در مقاطع مختلف حدود 23 رشته است . دانشگاه علوم انتظامی امین دارای شش دانشکده تخصصی، یک مجتمع آ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید