شرایط ثبت نام آزمون استخدامی کارشناس رسمی دادگستری 99

16 فوریه 2020
بدون نظر
ثبت نام آزمون کارشناس دادگستری

آزمون استخدامی کارشناس رسمی دادگستری هر سال و به منظور تامین کارشناسان مورد نیاز دادگستری استان ها در  نقاط کشور برگزار می گردد.مسئولیت اجرایی این آزم...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید