تقویم آموزشی و تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم ترم بهار پیام نور 97-98

26 دسامبر 2018
بدون نظر
تقویم آموزشی و تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم ترم بهار پیام نور

در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تمام زمان بندی و برنامه ریزی های آموزشی پیام نور به طور کامل وجود دارد. که شامل تقویم آموزشی نیمسال اول (پاییز) پیام ...


ادامه مطلب

تقویم آموزشی و تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول ترم پاییز پیام نور 98

21 دسامبر 2018
بدون نظر
تغییرات تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور نیمسال اول 97-98

در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تمام زمان بندی و برنامه ریزی های آموزشی پیام نور به طور کامل وجود دارد. که شامل تقویم آموزشی نیمسال اول (پاییز) پیام ...


ادامه مطلب

تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور 98 + تقویم آموزشی

11 جولای 2018
بدون نظر
تقویم آموزشی و تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم ترم تابستان پیام نور

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور شامل تمام زمان بندی و برنامه ریزی های آموزشی پیام نور به طور کامل و دقیق می باشد. که عبارت اند از تقویم آموزشی نیم سال ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید