زمان برگزاری مرحله دوم المپیاد دانش آموزی 98 – 99

28 مارس 2020
بدون نظر
زمان برگزاری مرحله دوم المپیادهای دانش آموزی 

زمان برگزاری مرحله دوم المپیاد دانش آموزی موضوع مقاله پیش روست. یک رقابت علمی است که در آن هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان از سراسر کشور و جهان با ...


ادامه مطلب

زمان برگزاری المپیادهای دانش آموزی مرحله دوم

04 آوریل 2019
بدون نظر
تاخیر زمان برگزاری آزمون المپیاد دانش آموزی

سازمان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ، تاریخ و زمان برگزاری المپیادهای دانش آموزی مرحله دوم 99 – 1400 را اعلام کرد. زمان برگزاری المپیاد ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید