هزینه ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

17 آگوست 2019
بدون نظر
شهریه پردیس خودگردان پزشکی

در این مقاله از میزان هزینه هزینه ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99 مطلع میشوید. واجدین شرایط ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم با پرداخت هزینه ...


ادامه مطلب

نحوه استفاده از طرح شهاب در ثبت نام تیزهوشان 98 – 99

02 آگوست 2019
بدون نظر
فرمول محاسبه امتیاز کل آزمون تیزهوشان

در این مقاله از نحوه استفاده از طرح شهاب در ثبت نام تیزهوشان 98-99 مطلع می شوید. سازمان مرکز ملی استعدادهای درخشان در خصوص طرح شهاب در ثبت نام تیزهوشا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید