آخرین رتبه لازم برای قبولی در کنکور رشته مامایی دانشگاه دولتی همدان 97

17 ژوئن 2018
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای قبولی در کنکور رشته مامایی دانشگاه دولتی همدان 97

دانشگاه همدان از دانشگاه های دولتی ایران است. مجتمع آموزشي علوم تندرستی در سال 1354 در مجموعه دانشگاه بوعلي سينا با رشته های پزشكی، پرستاری و بهداشت ش...


ادامه مطلب