نرم افزار تخمین رتبه قبولی آزمون تیزهوشان

19 می 2018
92 نظر
تخمین قبولی تیزهوشان

نرم افزار تخمین رتبه قبولی آزمون تیزهوشان 99 – 1400 به علت وجود ابهامات فراوان در زمینه شانس و رتبه قبولی دانش آموزان در این مدارس طراحی شده بود...


ادامه مطلب