سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور

29 نوامبر 2019
بدون نظر
سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور

این مقاله راهنمای سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 99 – 1400 است. با استفاده از راهنمای نحوه استفاده از سامانه آموزش الکتر...


ادامه مطلب

ثبت نام آموزش الکترونیکی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

02 نوامبر 2019
بدون نظر
دریافت کارت ورود به جلسه ارشد فراگیر پیام نور 98 - 99

این مقاله راهنمای جزئیات ثبت نام آموزش الکترونیکی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در سال 98 – 99 است. دوره های آموزش الکترونیکی شامل برگزاری کلاس ...


ادامه مطلب