سایت سهبا دانشگاه پیام نور

03 سپتامبر 2020
87 بازدید
بدون نظر

سایت سهبا دانشگاه پیام نور

سایت سهبا دانشگاه پیام نور


سایت سهبا دانشگاه پیام نور به نشانی sahba.pnu.ac.ir سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی می باشد. دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند به منظور ارائه خدمات مورد نظر از سوی دانشگاه از سایت سهبا پیام نور استفاده نمایند. خدمات متعددی مانند مشاهده نمرات در ت...


ادامه مطلب
موضوع :