ثبت نام پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس 97

15 دسامبر 2018
بدون نظر
ثبت نام پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس 97 برای واجدین شرایط امکانپذیر می باشد. دانشگاه تربیت مدرس از میان دانش آموختگان دکتری با گرایش موبوط به رشته تحق...


ادامه مطلب

ثبت نام پسا دکتری دانشگاه تهران 97

15 دسامبر 2018
بدون نظر
شرایط ثبت نام در پردیس دانشگاه تهران

ثبت نام پسا دکتری دانشگاه تهران، در سال 97 برای واجدین شرایط ، جهت ثبت نام دوره پسا دکتری بعد از معرفی و تایید واحد میزبان به اطلاع متقاضیان گرامی می ...


ادامه مطلب

تفاوت دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی

05 دسامبر 2018
بدون نظر
تفاوت دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی

تفاوت دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی چیست؟ در اینجا قصد داریم در تفاوت دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی را مختصر و مفید شرح دهیم، اگر قصد ادامه تحصیل در مقطع ...


ادامه مطلب