دو ماه مانده به کنکور هیچی نخوندم چیکار کنم

04 ژانویه 2019
11 نظر

هر چه بیشتر به زمان برگزاری کنکور نزدیک می شویم، استرس دانش آموزان و داوطلبان کنکور نیز بیشتر می شود. شاید شما تاکنون نتوانسته اید به درستی خود را برا...


ادامه مطلب