حذف سهمیه شاغلین دانشگاه علمی کاربردی 98

21 نوامبر 2018
بدون نظر
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 99

خبر حذف سهمیه شاغلین دانشگاه علمی کاربردی 98 در تاریخ 97/08/29 اعلام شد. حذف سهمیه شاغلین در برخی رشته شغل های دانشگاه علمی کاربردی انجام می شود. رئیس...


ادامه مطلب