دانشگاه بین المللی دندانپزشکی بدون کنکور

22 سپتامبر 2018
4 نظر
دانشگاه بین المللی دندانپزشکی بدون کنکور

دانشگاه بین المللی دندانپزشکی بدون کنکور یا پردیس خودگردان ، پیرو شرایط معین اقدام به جذب دانشجو مشروط به دریافت شهریه می نماید. رشته هایی نظیر دندانپ...


ادامه مطلب