زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 – 99

12 نوامبر 2019
بدون نظر
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آغاز زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در آبان 98 اعلام شد. زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد از 23 تا 26 آبان است. واجدین شرایط ثب...


ادامه مطلب

اعلام زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98 – 99

10 نوامبر 2019
بدون نظر
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

در این مقاله از زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98 – 99 مطلع می شوید. زمان اعلام زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید