شرایط اختصاصی دستیار فوق تخصصی پزشکی 97 – 98

16 می 2018
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 98

شرایط اختصاصی دستیار فوق تخصصی پزشکی 97 – 98 شامل موارد و بندهای بسیار می باشد. داوطلبان واجد شرایط عمومی دستیار فوق تخصصی پزشکی و شرایط اختصاصی...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید