سهمیه بومی یا گزینش بومی در کنکور سراسری چیست؟

14 مارس 2020
بدون نظر
گزینش بومی در کنکور سراسری

سهمیه بومی یا گزینش بومی در کنکور سراسری یکی از موارد بسیار مهم برای انتخاب رشته و دانشگاه داوطلبان است. پس از اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر پذ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید