هر ترم چند واحد است

08 نوامبر 2018
بدون نظر
هر ترم چند واحد است

یکی از عمده سوالات دانشجویان این است که هر ترم شامل چند واحد میشود و یا در هرترم حداقل و یا حداکثر واحدی که میتوان انتخاب کرد چند واحد است. در این مقا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید