دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی دانشنامه پزشکی

27 سپتامبر 2020
بدون نظر
کارت آزمون شفاهی دانشنامه پزشکی

در این مقاله می توانید از نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی دانشنامه پزشکی مطلع شوید. این آزمون در ابتدا به صورت کتبی برای دانش آموختگان برگزا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید