ترمیم معدل دانشگاه آزاد 99

12 سپتامبر 2020
32 نظر
ترمیم معدل دانشگاه آزاد

ترمیم معدل دانشگاه آزاد شیوه ای از ارائه خدمات تحصیلی به دانشجویان می باشد که در صورت داشتن معدل پایین بتوانند این کسری را به گونه ای جبران نمایند. در...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید