دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

09 اکتبر 2019
بدون نظر
دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98 اعلام شد. سربازان مشمول خدمت ، با توجه به دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی می توانند برا...


ادامه مطلب

اعطای مرخصی به سربازان آموزشی در اربعین سال 98

21 آگوست 2019
بدون نظر
مجوز خروج از کشور برای سربازان نخبه در سال 98

در این مقاله از اعطای مرخصی به سربازان آموزشی در اربعین سال 98 مطلع می شوید. اگر سرباز هستید و قصد اخذ مرخصی در دوران آموزشی را دارید، در اربعین وایام...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید