اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 – 99

14 آگوست 2019
بدون نظر
فرمول محاسبه امتیاز کل آزمون تیزهوشان

در این مقاله از زمان ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 – 99 و نحوه ثبت در سامانه اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم مطلع م...


ادامه مطلب

ثبت درخواست تجدید نظر آزمون تیزهوشان 98 – 99

04 آگوست 2019
بدون نظر
درصدهای قبولی در تیزهوشان

در این مقاله از زمان ثبت درخواست تجدید نظر آزمون تیزهوشان 98-99 و موارد مجاز برای اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نتایج آزمون نمونه دولتی مطلع می شوی...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید