آیا کنکور تا سال 1400 حذف می شود

07 اکتبر 2019
بدون نظر
حذف آیا کنکور تا سال 1400 حذف می شود 98

آیا کنکور تا سال 1400 حذف می شود؟ با توجه به مشاهده نشانه های متعدد از حذف کنکور به نظر می رسد کم کم رد پای کنکور برای ورود به دانشگاه در حال کم رنگ ش...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید