تخلفات و جرایم کنکور سراسری

29 جولای 2020
2 نظر
تخلفات و جرایم در کنکور سراسری

تخلفات و جرایم کنکور سراسری در طی سال های برگزاری کنکور، هر ساله از جانب داوطلبانی انجام می شود که با بی اطلاعی از تبعات تخلف و آسیب های بعد از آن، دس...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید