زمان و مکان مصاحبه عملی شفاهی تصدی منصب قضا

17 آوریل 2019
بدون نظر
زمان دریافت کارت آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء ویژه دانشگاهیان

در این صفحه از زمان و مکان مصاحبه علمی شفاهی تصدی منصب قضا سال 98 مطلع می شوید. جزییات زمان و مکان مصاحبه علمی شفاهی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی آزمون ت...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید