روش ثبت نمرات در سامانه همگام و صدور کارنامه ماهانه

19 دسامبر 2020
بدون نظر
روش ثبت نمرات در سامانه همگام و صدور کارنامه ماهانه

 ثبت نمرات در سامانه همگام و صدور کارنامه ماهانه از طریق این سایت صورت می گیرد. معلمان ومدیران باید نمرات دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی رادر سایت همگ...


ادامه مطلب

مشکلات و خطاهای سامانه سناد – آدرس های جدید سامانه دانش آموزی

01 سپتامبر 2020
بدون نظر
مشکلات و خطاهای سامانه سناد - آدرس های جدید سامانه دانش آموزی snd.medu.ir

سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزی یا به اختصار،سامانه سناد از تابستان سال 1390 راه اندازی شده است که تمامی اطلاعات دانش آموزان ثبت نامی وزارت آمو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید