اتصال کارت ایثار رزمندگان به بستر دولت الکترونیک سال 98

25 سپتامبر 2019
2 نظر

کارت ایثار رزمندگان به بستر دولت الکترونیک متصل خواهد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر اتصال کارت ایثار رزمندگان به بستر دولت الکترونیک از مه...


ادامه مطلب

راهنمای ثبت نام و دریافت کارت ایثارگری جانبازان 25 درصد

27 ژانویه 2019
بدون نظر
ويرايش سهميه ایثارگری در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

این مقاله راهنمای ثبت نام و دریافت کارت ایثارگری جانبازان 25 درصد است. مهلت زمان ثبت نام کارت ایثارگری در سامانه isaarit.isaar.ir از تاریخ 98/07/02 می...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید