ثبت نام بدون کنکور با سوابق تحصیلی صنعتی شریف-پیام نور-غیرانتفاعی 97

15 ژانویه 2019
بدون نظر
تعویق و تاخیر کنکور

سازمان سنجش اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف، پیام نور و غیرانتفاعی بهمن 97 را به همراه دفترچه ثبت نام بدون کنکور با پذیر...


ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 97

10 ژانویه 2019
يک نظر
شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 97 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی غیرانتفاعی ، هر سال دو نوبت در ورودی مهر ماه و بهمن ماه انجام می شود،...


ادامه مطلب

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی 97

10 ژانویه 2019
بدون نظر
شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی97 دانشگاه غیرانتفاعی در هر سال دو نوبت ثبت نام بدون کنکور برای ورودی مهر و بهمن ماه دارد؛ بنابرای...


ادامه مطلب

کارت اعتباری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 97

09 ژانویه 2019
بدون نظر
شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی

علاقمندان به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در این صفحه از هزینه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه  غیرانتفاعی، شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیران...


ادامه مطلب

ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیر انتفاعی 97

15 اکتبر 2018
بدون نظر
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

این مقاله راهنمای ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی 97 می باشد. نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور پیام نور و غیرا...


ادامه مطلب

ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور 98

15 اکتبر 2018
بدون نظر
شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور

ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور 98 آغاز شد. دانشگاه پیام نور در دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه با ارائه تکمیل ظرفیت در کد رشته محل هایی که...


ادامه مطلب

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97

15 اکتبر 2018
بدون نظر
شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور از شنبه 97/07/21 آغاز شد. داوطلبان می توانند در مهلت تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97 که در این صفحه اعلام شده است ، ...


ادامه مطلب