رشته های جدید پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

31 اکتبر 2018
بدون نظر
لیست رشته های پیراپزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد

رشته های جدید پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 97 اعلام شد. رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاسیس و راه اندازی و جذب دانشج...


ادامه مطلب