Amriyeh.moe.gov.ir سایت ثبت نام امریه سربازی 98

25 سپتامبر 2019
19 بازدید
2 نظر

Amriyeh.moe.gov.ir سایت ثبت نام امریه سربازی 98

دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98


Amriyeh.moe.gov.ir سایت ثبت نام امریه سربازی سال 98 است. زمان ثبت نام امریه برای دی ماه 98 ، در مهر ماه انجام می شود. در این مقاله از زمان دقیق ثبت نام امریه از طریق سایت ثبت نام امریه به نشانی Amriyeh.moe.gov.ir مطلع می شوید. Amriyeh.moe.gov.ir سایت...


ادامه مطلب
موضوع :